Polityka Prywatności - motopiema.pl
 1. « Wróc do  motopiema.pl
 2. Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO

 

Obowiązek informacji narzucony przez RODO może zostać zrealizowany poprzez osobną informację lub poprzez określenie jej jako Polityki Prywatności.

 1. Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest PIEMA Magdalena Pieczka z siedzibą w 32-600 Oświęcim, ul. Gen.J. Dąbrowskiego 77/5, NIP: 5492177183, REGON: 381885256.

 

 1. W jaki sposób się z Nim skontaktować?

Możesz się z nami zawsze skontaktować poprzez: formularz kontaktowy (odnośnik ), e-mail kontakt@motopiema.pl.

 

 1. Skąd mamy Twoje dane i dlaczego prosimy o ich podanie?

Wszelkie dane jakimi dysponujemy (w tym dane zapisane w plikach cookies) zostały wprowadzone przez Ciebie do systemu dobrowolnie przy zakładaniu konta, transakcjach zakupowych, kontakcie poprzez formularz kontaktowy lub przy zapytaniu o dostępność produktu, a także przy zapisie do Newslettera.

Podane przez Ciebie dane, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail są Nam niezbędne do zawarcia z Tobą umowy oraz prawidłowego jej przebiegu.

 

 1. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane w poniższych celach:

 1. Niezbędnych do realizowania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do:

  • zakładania Konta, zarządzania nim, a także obsługi technicznej,

  • świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym realizacji umów oraz dokonywania płatności,

  • obsługi reklamacji,

  • obsługi zgłoszeń dokonanych m. in. poprzez formularz kontaktowy.

 2. Realizacji działań, na które wyrazisz zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym:

  • zapis do Newslettera,

  • zapisywania danych plików cookies,

  • wysyłanie informacji handlowych

 3. Kiedy ma miejsce prawnie uzasadniony interes PIEMA Magdalena Pieczka (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym:

  • windykacja należności, dochodzenie roszczeń, prowadzenie postępowań sądowych,

  • organizacja programów lojalnościowych, konkursów,

  • marketing bezpośredni produktów własnych,

  • przechowywanie danych w celach archiwizacyjnych i statystycznych.

 4. W celach podatkowych oraz rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Komu przekazujemy Twoje dane?

Twoje dane są u Nas bezpieczne, ale aby móc zrealizować zawartą umowę, musimy korzystać ze wsparcia innych podmiotów wspierających Nas, m. in. w realizacji usług płatniczych oraz dostarczania przesyłek z którymi posiadamy stosowne umowy. Możemy je również przekazywać organom śledczym, ale jedynie na wniosek prokuratury na potrzeby wszczętego postępowania, itp.

 

 1. Jakie posiadasz prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 

Cofnięcie zgody

Zawsze przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie, które zostało dokonane przed jej wycofaniem. Dokonanie tego może również uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub znacznie je utrudnić. Cofnięcie zgód może się odbywać poprzez formularz kontaktowy lub kliknięcie odnośnika z końca maila w przypadku Newslettera.

 

Sprostowania danych

Możesz poprawiać swoje dane, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. Możesz tego dokonać poprzez funkcję „Edycja Danych/Konta Klienta” lub poprzez formularz kontaktowy.

 

Wniesienie sprzeciwu

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes.

Sprzeciw zostanie uznany, jeśli okaże się zasadny i nie będziemy mieli innych podstaw prawnych do przetwarzania Twoich danych.

 

Usunięcie danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym”

Masz prawo żądać od Nas usunięcia wszystkich, lub tylko niektórych swoich danych. Możemy jednak odmówić ich usunięcia w zakresie niezbędnym do dochodzenia i obrony roszczeń, a także wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza podatkowych i rachunkowych.

 

Ograniczone przetwarzanie

Zawsze możesz prosić o tymczasowe wstrzymanie przetwarzania niektórych Twoich danych, jeśli nie chcesz usuwać Konta lub jeśli dane są nieprawdziwe, do czasu ich sprostowania. Może się to odbywać poprzez formularz kontaktowy.

 

Dostęp do danych

Zawsze przysługuje Ci prawo do uzyskania od Nas dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także uzyskania informacji, m. in. o celach przetwarzania oraz planowanym okresie ich przetrzymywania.

 

Przenoszenie danych

Możesz poprosić nas o przesłanie swoich danych innym podmiotom uściślając jaka ich część (lub całość) ma zostać przez nas przekazana. Przenoszenie danych może nie zostać zrealizowane w przypadku gdy ich przetwarzanie nie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 

Wniesienia skargi

W każdym momencie przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania Twoich danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 1. Przez jaki okres przetrzymujemy Twoje dane?

Twoje dane są przechowywane przez cały okres posiadania Konta w sklepie internetowym, a także obowiązywania umowy, również po jej ustaniu, w celach dochodzenia i obrony roszczeń, wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych. Na potrzeby statystyczne Twoje dane są przechowywane na okres nie dłuższy niż 15 lat.

Jeżeli przetwarzanie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, to będzie trwało, aż do momentu jej cofnięcia przez Ciebie.

 

 1. Czy przesyłamy dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ?

Obecnie nie planujemy przekazywać Twoich danych poza EOG.

 

Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawa.