Dostawa i płatności - motopiema.pl
 1. « Wróc do  motopiema.pl
 2. Dostawa i płatności

Dostawa i płatności

DOSTAWA


Przeważnie zamówienia przygotowywane są do wysyłki w ciągu 2 dni roboczych.

 

Wysyłka towaru realizowana jest za pośrednictwem :

 • Firma kurierska DPD

                                                                                                                                              Cena:

              - płatność przelewem                                                                                15,00 zł

              - płatność za  pobraniem                                                                          19,00 zł

 

 • Poczta Polska – Kurier 48

                                                                                                                                              Cena:

               - płatność przelewem                                                                               13,50 zł

               - płatność za  pobraniem                                                                         16,00 zł

 

 

Numer konta: 79 2490 0005 0000 4500 7858 0499 Alior Bank.

W przypadku wyboru tradycyjnego przelewu bankowego Klient zobowiązany jest do wpisania numeru zamówienia w tytule przelewu.

Towary nie wysyłane kurierem lub pocztą: akumulatory, tłumiki, części blacharki samochodowej, zderzaki, części ponadgabarytowe, towary ciężkie tj. waga pojedynczej części przekracza 30 kg.

Jeżeli łączna waga zamówionych przez Klienta Towarów przekracza 30 kg, Sprzedawca zastrzega sobie prawo stosowania zasady wielopaczkowości tzn. do Klienta są wysyłane jednorazowo dwie lub więcej paczek, wówczas naliczane są opłaty za kolejne paczki. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji oraz o wymaganych dodatkowych kosztach.

 

 1. Sprzedawca realizuje dostawę Produktów/Towarów objętych Zamówieniem na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Towar wysyłany jest w terminie do 14 dni od zaakceptowania zamówienia. Podany cennik wysyłek dotyczy przesyłek na terenie kraju Sprzedawcy.
 3. Termin dostarczenia Towaru może się wydłużyć w przypadku działania siły wyższej i zdarzeń, o wystąpieniu których Sprzedawca nie mógł wiedzieć. Siła wyższa to wszelkie nieprzewidziane i wyjątkowe okoliczności, którym nie można było zapobiec. W przypadku istnienia ograniczeń dotyczących dostarczania, Sprzedawca przekazuje w jasny i czytelny sposób informację o takich ograniczeniach na stronach Sklepu internetowego za pomocą dostępnych kanałów np. poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 4. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Produktów:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  2. za pośrednictwem operatora pocztowego,
  3. odbiór osobisty (tylko w szczególnych przypadkach, tj.: wartość Zamówienia przekracza kwotę 2000,00 złotych, koszt wysyłki Towaru jest nieadekwatny do wartości Towaru, zamówienie dużej ilości tego samego produktu, odbiór części które nie są wysyłane kurierem lub pocztą. W każdym przypadku należy się skontaktować ze Sprzedawcą celem potwierdzenia możliwości odbioru osobistego pod adresem Sprzedawcy.)
 5. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o przewidywanym terminie dostawy Zamówienia, a także o wysokości opłat za dostawę Produktów.
 6. Termin realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych. Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się w dniu otrzymania zapłaty, a jeżeli zapłata ma nastąpić przy odbiorze – w dniu zawarcia Umowy. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim upływa w Dniu przekazania Klientowi Produktów objętych Zamówieniem.
 7. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różne okresy realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród wskazanych, zgodnie z pkt. 5 powyżej.
 8. Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku, gdy Klient nie odbierze Towaru, a Towar zostanie zwrócony Sprzedawcy przez firmę kurierską lub operatora pocztowego. O odstąpieniu od umowy Sprzedawca poinformuje Klienta przez złożenie Klientowi oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy.  
 9. Za zakupiony Towar przez Klienta, wystawiana jest faktura VAT .Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu Klienta i przesyłanie ich drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres mailowy. Na wyraźne życzenie Klienta wystawiany jest paragon, który przesyłany jest wraz z Towarem.
 10. Towary nie wysyłane kurierem lub pocztą: akumulatory, tłumiki, części blacharki samochodowej, zderzaki, części ponadgabarytowe, towary ciężkie tj. waga pojedynczej części przekracza 30 kg.
 11. Jeżeli łączna waga zamówionych przez Klienta Towarów przekracza 30 kg, Sprzedawca zastrzega sobie prawo stosowania zasady wielopaczkowości tzn. do Klienta są wysyłane jednorazowo dwie lub więcej paczek, wówczas naliczane są opłaty za kolejne paczki. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji oraz o wymaganych dodatkowych kosztach.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wysyłki Towaru poprzez firmę kurierską, mimo iż Klient za opcje dostawy wybrał operatora pocztowego. W związku z powyższym Klient nie będzie obciążony dodatkowymi kosztami wysyłki.
 13. Zawartość przesyłki należy koniecznie sprawdzić, bez względu na to, czy karton nosi ślady uszkodzenia. W przypadku, gdy paczka dotarła otwarta lub uszkodzona, należy spisać protokół szkody w obecności kuriera (dostępny u kuriera) i następnie skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

PŁATNOŚCI


 

 1. Prezentowane na stronach Sklepu internetowego, ceny Produktów zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. W przypadku zakupu niektórych Produktów należy doliczyć kaucję zgodnie z informacją podaną na karcie Produktu/Towaru.
 3. Klient może wybrać następujące metody płatności za Zamówienie:
  1. tradycyjny przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. przelew dokonany przy użyciu systemu obsługi płatności elektronicznej zintegrowanego ze Sklepem
  3. płatność gotówką za pobraniem,
  4. płatność gotówka przy odbiorze osobistym (tylko w szczególnych przypadkach)
 4. W przypadku wyboru tradycyjnego przelewu bankowego Klient zobowiązany jest do wpisania numeru zamówienia w tytule przelewu.
 5. Klient obowiązany jest do zapłaty za zamówiony Produkt wraz z kosztami dostawy oraz ewentualnymi dodatkowymi kosztami wskazanymi w Sklepie internetowym, w terminie 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia, chyba że wybrano płatność przy odbiorze.
 6. Klient zobowiązuje się do poniesienia wszelkich dodatkowych kosztów związanych z transakcją np. prowizji, opłat za przelew itp.